Het bestuur

Peuterspeelzaal Het Visje is in september 2012 notarieel opgericht in de vorm van een stichting. De stichting kent een bestuur bestaande uit drie personen. Hieronder worden zij nader voorgesteld.

Helene Schalk-Gorter

Voorzitter

 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten
 • Aanspreekpunt voor alle partijen die iets met de Peuterspeelzaal willen bespreken
 • Verantwoordelijk voor de personeelsformatie
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de door het bestuur genomen besluiten en licht deze toe
 • Contact houden met overheidsinstellingen
 • Verantwoordelijk voor het vakgebied kwaliteit: o.a. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) en bijbehorende protocollen

Andrea Langerak

Secretaris

 • Voorbereiding bestuursvergaderingen en verslaglegging
 • Mede-verantwoordelijk voor de personeelsformatie
 • Aanspreekpunt voor de oudercommissie
 • Functioneel Beheer website

Merlijn Verhoeff

Penningmeester

 • Privacy coördinator
 • Totaal financieel beheer Stichting het Visje inclusief:
  • Voeren van boekhouding, opstellen begroting en jaarverslag, verzorgen van subsidieaanvragen en uitbetaling salarissen en vergoedingen.
 • Contact met de gemeente
 • Verantwoordelijk voor het kindadministratiesysteem
 • Contactpersoon voor administratief medewerker