Klachtenregeling

Inleiding

In het geval u als ouder een klacht heeft over de geboden diensten door onze peuterspeelzaal, is het van belang dat deze klacht zorgvuldig wordt behandeld. In de meeste gevallen kan de klacht met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is er een klachtenregeling opgesteld.
Naast de waarde van de regeling voor u, heeft een klachtenregeling ook waarde voor de peuterspeelzaal. Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken binnen onze peuterspeelzaal. Een klacht kan gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kunnen we daarmee wellicht onze kwaliteit verbeteren.

Op de downloadpagina zijn de klachtenregeling en het Openbaar Jaarverslag Klachten te vinden.

Onafhankelijke klachtencommissie

Wij wijzen u er op dat Het Visje is aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Meer informatie vindt u op www.klachtenloket-kinderopvang.nl/.